Wilhelminastraat 27, Haarlem
T 023 531 50 58

Afspraak maken

Op deze pagina bieden wij u de service om zelf online een afspraak te maken met de huisarts. Het voordeel hiervan is dat u dit kunt doen op een voor u geschikt moment. Wij hopen dat deze service het voor u makkelijker maakt een afspraak in te plannen.
Bij het online maken van een afspraak zijn er een aantal aandachtspunten:
  • Een online afspraak is niet geschikt voor spoedeisende problematiek. Belt u hiervoor de assistente.
  • Een afspraak is voor 10 minuten waarin u 1 klacht kunt bespreken. Indien u meerdere klachten of complexere problematiek (psychische of chronische klachten) wilt bespreken, verzoeken wij u met de assistente te overleggen over een geschikte afspraak (telefonisch).
  • Indien u specifieke voorkeur heeft voor een van de huisartsen, let u dan op juiste naam van de arts bij wie u de afspraak inplant. De werkdagen van de artsen kan u vinden bij de praktijkinformatie of bij de medewerkers. Een afspraak met de huisarts in opleiding kan helaas alleen telefonisch worden gemaakt.
  • Indien u online geen geschikt tijdstip kan vinden voor uw afspraak, is het handig telefonisch te overleggen met de assistente. Mogelijk kan zij u een ander tijdstip aanbieden.
  • U kunt online een afspraak inplannen vanaf de volgende werkdag tot 3 weken na vandaag. Voor afspraken verder in de toekomst, kunt u telefonisch een afspraak maken bij de assistente

Maak hier uw afspraak