Wilhelminastraat 27, Haarlem
T 023 531 50 58

Huisarts in opleiding: Jara Honselaar

Vanaf 1 december 2017 zal Jara Honselaar het laatste jaar van haar opleiding tot huisarts in onze praktijk volgen, in samenwerking met huisartsenpraktijk Naarden. Beide praktijken zijn sinds 2012 geaccrediteerd als opleidingspraktijk.

Jara Honselaar is in 2013 afgestudeerd als basisarts aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarna heeft zij ervaring op gedaan door een jaar te werken als arts assistent chirurgie en een jaar als arts op de spoedeisende hulp. In 2016 is zij met veel plezier begonnen aan de huisartsopleiding. Zij heeft voor deze opleiding gekozen omdat zij het huisartsenvak veelzijdig en verrassend vindt, waarbij geen dag hetzelfde is. Dit laatste jaar van haar opleiding zal zij met veel plezier werkzaam zijn in deze praktijk.

Haar specialisatie tot huisarts zal in totaal 3 jaar duren.

Zij zal in dit jaar voornamelijk op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag in de praktijk werkzaam zijn. Op deze dagen heeft zij spreekuur, rijdt visites en heeft telefonisch overleg met patiënten. Al haar werkzaamheden verricht zij onder toezicht van dokter Thoolen en dokter Lemaire.

Wij hopen dat u uw medewerking wilt verlenen aan haar opleiding!

Geen reactie mogelijk.