Wilhelminastraat 27, Haarlem
T 023 531 50 58

LSP- Electronisch patienten dossier

Belangrijke informatie over het LSP. Geeft u ons uw keuze door?

We willen u graag informeren over het LSP, het landelijke schakelpunt voor het uitwisselen van medische gegevens. Het LSP is een netwerk wat gebruikt wordt om medische gegevens uit te wisselen tussen zorgverleners. Uw medische gegevens worden niet in dit netwerk opgeslagen, het dient alleen om een beveiligde verbinding te leggen naar de computer van de zorgverlener om uw medische gegevens te kunnen opvragen.

Wij hadden ons als huisartsenpraktijk tot nu toe nog niet aangesloten bij het LSP, omdat wij twijfels hadden over de veiligheid van het systeem en ons zorgen maakten over de hoeveelheid zorgverleners die er in de toekomst mogelijk inzage zullen hebben in de medische dossiers. Deze zorgen lijken door een deel van de huisartsen, evenals ICT-deskundigen gedeeld te worden.
Feitelijk kunnen wij, bij aansluiten van uw dossier op het LSP, het beroepsgeheim als arts niet meer volledig garanderen. Dit is voor ons een groot principieel bezwaar.

Echter het lokale systeem voor inzage van een deel van het dossier bij de huisartsenpost is helaas stopgezet. In de avonden, nachten en weekenden hebben de collega-huisartsen nu geen inzage meer in uw gegevens.

Dit heeft ons doen besluiten om ons als praktijk, ondanks onze bezwaren, toch aan te sluiten bij het LSP. Hiermee geven wij u als patiënt in elk de keuze uw dossier aan te sluiten bij het LSP en daarmee inzage te geven in uw medische gegevens.
Momenteel kunnen, na aansluiten van uw dossier op het LSP, de volgende zorgverleners informatie inzien over uw medicijngebruik: regionale (ziekenhuis) apothekers en medisch specialisten. Verder kunnen de huisartsen op de regionale huisartsenpost een samenvatting inzien van uw huisartsdossier met gegevens over medicatie, allergieën, uw huidige gezondheidsproblemen en de contacten van de laatste periode.
Geeft u ons geen toestemming uw dossier aan te sluiten bij het LSP, dan zullen uw gegevens niet via het LSP in te zien zijn.

Voor de duidelijkheid willen wij aangeven dat de beperkte groep collega-huisartsen van onze waarneemgroep, die tijdens ziekte of vakanties overdag de zorg overnemen, in het dossier van onze praktijk werken en hun inzage van uw gegevens verloopt dus niet via het LSP.

Zowel het aansluiten van uw dossier, als het niet aansluiten van uw dossier, heeft voor- en nadelen. Uiteindelijk dient u zelf hier een individuele keuze in te maken. Hieronder de opties nog even samengevat;

1. U geeft toestemming voor aansluiten van het dossier op het LSP. Voordeel: de lokale apotheek, de medisch specialisten en de waarnemend huisarts kunnen een deel van uw medische gegevens inzien en weten bijv. welke medicatie u slikt. Nadeel: wat tussen u en de huisarts besproken wordt kan worden ingezien door andere zorgverleners. Het is mogelijk dat in de toekomst het aantal partijen dat geheel of gedeeltelijke inzage in het LSP krijgt wordt uitgebreid.

2. U geeft geen toestemming voor aansluiten van het dossier op het LSP. Voordeel: uw medische dossier blijf volledig geheim. Nadeel: uw gegevens zijn niet in te zien door medisch specialisten en apotheken. Evenmin door de huisartsenpost in de avonden, weekenden en nachten. U dient zelf zorg te dragen dat u altijd een correct overzicht bij u heeft van de door u gebruikte medicatie en de belangrijkste medische gegevens.

Voor meer informatie over het LSP verwijzen wij u naar de  website van de VZVZ, de verenging die verantwoordelijk is voor de organisatie van het LSP. En naar een brochure van deze organisatie.

Om uw keuze aan ons kenbaar te maken verzoeken wij u dit formulier in te vullen en naar de praktijk op te sturen of af te geven bij onze assistenten. Voor elke volwassene en kinderen boven de 16 jaar moet een eigen toestemmingsformulier worden ingevuld. Voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar oud moeten zowel de ouder/voogd als het kind zelf tekenen voor toestemming. Wilt u op een later tijdstip uw keuze wijzigen dan verzoeken wij u ons dit schriftelijk kenbaar te maken.

Indien wij geen formulier van u ontvangen wordt uw dossier NIET aangesloten op het LSP!

 

Geen reactie mogelijk.