Wilhelminastraat 27, Haarlem
T 023 531 50 58

Buiten openingstijden/ vakantie

Avond, nacht en weekenden

Als de praktijk gesloten is in de avond, nacht of het weekend wordt de zorg waargenomen op de spoedpost Haarlem. Alle huisartsen in haarlem e.o. doen om de beurt dienst op de spoedpost, om ook goede huisartsenzorg in de avond, nacht en het weekend te garanderen. De spoedpost is gehuisvest op 2 locaties, te weten bij het Spaarne Gasthuis in Schalkwijk en bij het Spaarne Gasthuis in Haarlem-noord. Op beide locaties zit de spoedpost direct naast de eerste hulp van het ziekenhuis, waar zij intensief mee samen werken. Afhankelijk van uw woonadres wordt u verwezen naar een van beide locaties.

Vanaf 17:00 uur in de avond tot 08:00 uur in de ochtend en in de weekenden is de spoedpost geopend voor dringende zaken die niet tot het normale spreekuur kunnen wachten. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken. Houdt u hierbij de verzekeringsgegevens bij de hand. Het telefoonnummer van de spoedpost is 023-2242526.

Vakanties/ nascholing

Tijdens vakantie, nascholing en ziekte wordt de praktijk waargenomen door huisartsen uit de waarneemgroep Haarlem Centrum-zuid. Hieronder vallen 10 huisartsen, die allen gevestigd zijn in en om het centrum van Haarlem. De reeds geplande vakanties worden vermeld op de website en in de wachtruimte van de praktijk.

Als u een dringende vraag of probleem heeft, terwijl dokter Thoolen afwezig is, kunt u via de Doktersdienst, tel: 0900-1515, vernemen bij welke huisarts u terecht kunt.