Wilhelminastraat 27, Haarlem
T 023 531 50 58

Praktijkondersteuner chronische ziekten

In onze praktijk werkt Anouk Blokhuis als praktijkondersteuner voor chronische ziekten. Zij heeft spreekuren voor mensen met suikerziekte, longziekte en hart- en vaatziekten.

Patiënten met suikerziekte komen 4x per jaar voor controle,waarbij in elk geval 1x per jaar een grote controle plaatsvindt met bloed- en urine onderzoek. De controles worden uitgevoerd door de praktijkondersteuner, de huisartsen en de praktijkassistenten. Wij zijn aangesloten bij de KCOETZ, een ketenzorg-project voor Diabetes Mellitus, om de kwaliteit van onze zorg op dit gebied te verbeteren. Indien u meer informatie wilt over de ketenzorg/ KCOETZ kunt u dit vragen bij de praktijkondersteuner of de assistente.

Patienten met longziekten (astma/ copd) komen minimaal 1x per jaar bij de praktijkondersteuner, maar afhankelijk van de klachten kan dit ook vaker zijn. Zij zal bij deze controles ook een longfunctie-onderzoek doen.

Anouk, de praktijkondersteuner, is dit jaar gestart met een spreekuur voor mensen met hart en vaatziekten of met een verhoogd risico daarop. Zij worden 1x per jaar gecontroleerd om ervoor te zorgen dat alle risicofactoren zo goed mogelijk behandeld worden en de medicatie goed is ingesteld.

Verder verricht ze ook andere onderzoeken zoals een hartfilmpje (ECG) en het meten van de doorstroming van uw vaten. Zij kan u ook helpen bij vragen over preventie van hart-en vaatziekten/ levensstijl en stoppen met roken.

Indien u serieuze plannen hebt om te stoppen met roken en daar begeleiding bij wenst kunt u een afspraak met haar inplannen.