Wilhelminastraat 27, Haarlem
T 023 531 50 58

Praktijkondersteuner GGZ

Paulina Hartman werkt op donderdag in onze praktijk als praktijkondersteuner GGZ voor volwassenen. Dit houdt in dat zij mensen met psychosociale klachten behandelt en begeleid. Ook mensen met lichte chronische psychische problematiek kunnen bij haar terecht. Zij is een zeer ervaren psychiatrisch verpleegkundige en kan veel voor mensen betekenen.

Elisabeth Langeler werkt op maandagmiddag in onze praktijk als praktijkondersteuner GGZ voor kinderen en jongeren tot 21 jaar. Zij is psycholoog en voor een middag per week gedetacheerd vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin Kennemerland. Zij heeft jarenlange ervaring in de Jeugdhulp en GGZ.

Vaak zijn een aantal gesprekken met een praktijkondersteuner en korte interventies voldoende om vooruitgang te boeken. Soms blijkt dat doorverwijzing naar specialistische en langdurigere zorg gewenst en nodig. Gezamenlijk wordt dan gekeken welke hulp het best passend is.

De huisarts kijkt bij een patiënt met psychische klachten welke zorgverlener daar het meest geschikt voor is. Dit kan een instelling voor psychiatrie zijn, de psycholoog maar ook een van onze praktijkondersteuners.

Afspraken met de praktijkondersteuner moeten minimaal 48 uur van te voren worden afgezegd. Anders zijn wij genoodzaakt kosten voor de gemiste afspraak aan u door te berekenen. Deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed.