Praktijkondersteuning – Huisartsenpraktijk Thoolen – Haarlem
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Thoolen
Wilhelminastraat 27 2011 VJ
Haarlem

Praktijkondersteuning

Praktijkondersteuner chronische ziekten (somatiek)

In onze praktijk werkt Lisa Drost als praktijkondersteuner voor chronische ziekten. Zij heeft spreekuren voor mensen met suikerziekte, longziekte en hart- en vaatziekten.

Patiënten met suikerziekte komen 2-4x per jaar voor controle, waarbij in elk geval 1x per jaar een grote controle plaatsvindt met bloed- en urine onderzoek. De controles worden uitgevoerd door de praktijkondersteuner, de huisartsen en de praktijkassistenten.

Mensen met hart en vaatziekten of met een verhoogd risico daarop worden minimaal 1x per jaar door de praktijkondersteuner gecontroleerd om ervoor te zorgen dat alle risicofactoren zo goed mogelijk behandeld worden en de medicatie goed is ingesteld.

Wij zijn aangesloten bij de KCOETZ, een ketenzorg-project voor Diabetes Mellitus en voor Hart- en vaatziekten, om de kwaliteit van onze zorg op dit gebied te verbeteren. Indien u meer informatie wilt over de ketenzorg/ KCOETZ kunt u dit vragen bij de praktijkondersteuner of kijken op de website van de HZK.

Patienten met longziekten (astma/ copd) komen minimaal 1x per jaar bij de praktijkondersteuner, maar afhankelijk van de klachten kan dit ook vaker zijn. Zij zal bij deze controles meestal ook een longfunctie-onderzoek doen.

Verder kan zij u ook helpen bij vragen over preventie van hart-en vaatziekten/ levensstijl en stoppen met roken.

Indien u serieuze plannen hebt om te stoppen met roken en daar begeleiding bij wenst kunt u een afspraak met haar inplannen.

 

Praktijkondersteuner GGZ

Marleen van Kraaij werkt op maandag en donderdag in onze praktijk als praktijkondersteuner GGZ voor volwassenen. Dit houdt in dat zij mensen met psychosociale klachten behandelt en begeleidt. Ook mensen met lichte chronische psychische problematiek kunnen bij haar terecht. Zij is een zeer ervaren praktijkondersteuner en kan veel voor mensen betekenen.

Sarah Stevens werkt op woensdagmiddag in onze praktijk als praktijkondersteuner GGZ voor kinderen en jongeren tot 21 jaar. Zij is orthopedagoog en voor een middag per week gedetacheerd vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin Kennemerland. Zij heeft jarenlange ervaring in de Jeugdhulp en GGZ.

Vaak zijn een aantal gesprekken met een praktijkondersteuner en korte interventies voldoende om vooruitgang te boeken. Soms blijkt dat doorverwijzing naar specialistische en langdurigere zorg gewenst en nodig. Gezamenlijk wordt dan gekeken welke hulp het best passend is.

De huisarts kijkt bij een patiënt met psychische klachten welke zorgverlener daar het meest geschikt voor is. Dit kan een instelling voor psychiatrie zijn, de psycholoog maar ook een van onze praktijkondersteuners.

Afspraken met de praktijkondersteuner moeten minimaal 48 uur van te voren worden afgezegd. Anders zijn wij genoodzaakt kosten voor de gemiste afspraak aan u door te berekenen. Deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed.